0 comment(s)

Zakończenie realizacji projektu

Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS w terminie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. realizowała Projekt „Akademia Seniora”.

Realizacja Projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego jakim było podniesienie świadomości konsumenckiej wśród 264 osób w wieku powyżej 55 roku życia zamieszkałych na terenie subregionu sądeckiego. 

Uczestnicy Projektu mieli możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in:

Strony